Saren

Kontakt oss

levering av
avfall

Driftsleder
Jørgen Karlsen
jka@sae-as.no

+47 900 95 821

tekniske
henvendelser

Vedlikeholdsleder
Asbjørn Sørlie
aso@sae-as.no

+47 990 25 623

kontrollrom
 

Kontrollrom
 


+47 69 11 35 30

Administrasjon
 

Daglig leder
Frode Schjolden
fsc@sae-as.no

+47 906 69 036

KONTAKTSKJEMA

Leverandørinfo 


Post- og besøksadresse:

Borregaardsveien 70
1721 Sarpsborg

Alle besøk må avtales på forhånd. Adgang gjennom B-port i Borregaard Fabrikker

  

  

Fakturaadresse:

  

1. Elektronisk faktura:

Elektronisk fakturaadresse: 9908:913436369

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har opprettet en egen webside for informasjon om dette, se http://anskaffelser.no/e-handel/faktura

  

2. Faktura sendt pr. e-post:

Dersom e-post løsning benyttes må faktura være i pdf-format og sendes til Sarpsborg Avfallsenergi AS på følgende adresse:

   

invoice.138081@vismabpo.no

  

Følgende krav til faktura per epost stilles:

• én fil pr. faktura - hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer)

• samme krav til merking av fakturaen som for papirfakturaer

• A4-format. NB: Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at e-posten kun må inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer.

  

3. Faktura sendt pr. post:

Sarpsborg Avfallsenergi AS - 138081
C/O Visma services Norge AS
Postboks 6599
7439 Trondheim