Saren

FAKTA OM FABRIKKEN

Korte Fakta:

 • Energiproduksjon: 32,4 MW, 225 GWh pr år
 • Energiutnyttelse: Industridamp - Meget høy utnyttelse
 • Energikunde: Borregaard fabrikker i Sarpsborg
 • Brensel: Ca. 80 000 tonn restavfall pr år
 • I drift siden: Årsskiftet 2009/2010
 • Miljø og samfunn: Moderne brenselsfleksibelt anlegg med høy miljøstandard som i vesentlig grad reduserer utslipp av fossilt CO2. Konsekvensutredningen viser at luftkvaliteten i Sarpsborg samler vil bedres. Anlegget sikrer god balanse mellom material- og energigjenvinning. ISO-14001 Sertifisert.

Fabrikken i detalj:

 • Selvbetjent vekt.
 • Innebygget mottakshall med luftsluser.
  Avfallet kan leveres som ferdigbehandlet brensel eller som restavfall for videre forbehandling. Avfallet kan leveres med container, sidetipp, walking floor eller som balletert avfall på lastebil for lossing.
 • Mottakslomme.
  Bilene tømmer brenser/restavfall i mottakslommen.
 • Automatisk kransystem
  Kranene tømmer mottakslomme og anbringer avfallet enten som ferdig brensel i brenselsbunker, direkte til kvern og metallseparering eller til mellomlager i avfallsbunker. Ferdig behandlet brensel løftes automatisk til avfallssjakter etter ovnenes behov. Alt avfall kvernes på anlegget uansett kvernet på forhånd eller ikke.
 • Materialgjenvinning:
  Rejekt (i stor grad metaller) fra kverning og metallseparering lastes ut til egen container og materialgjenvinnes.
 • Redundans:
  To linjer bestående av ovn, fallkammer, røkrørskjeler og economisere sikrer maksimal oppetid og meget god energigjenvinning av brenselet.
 • Energiprodukt:
  Kjelen produserer mettet damp ved 22 bar (220 ºC) som leveres direkte inn på Borregaards dampnett ved ca. 12 bar. Dampen går direkte til erstatning for damp produsert med tungolje.
 • Avansert ovn:
  Brensel og røykgass brennes trinnvis ved hjelp av intelligent gassifiseringsteknologi. Dette gir høy kjelvirkningsgrad, meget god utbrenning (lav CO i røykgassen og lavt TOC innhold i bunnasken) og meget lave NOx utslipp uten bruk av ammoniakk.
 • Effektiv Renseteknologi
  Etter utbrenning renses røykgassen gjennom innblanding av en ferdig blanding av aktivt kull (4 %) og kalk før røykgassen filtreres gjennom posefilteret.
 • Maksimal utnyttelse av avfallsressurser:
  Den godt utbrente bunnasken lastes til egen bunker for uttransport og bruk på deponier. Bunnasken er finfraksjonert, og fraskilt metaller. Den er meget godt egnet for gjenbruk.
 • Forsvarlig håndtering av restprodukter:
  Filterstøvet lastes til egen silo for uttransport og sluttdisponering på NOAH, Langøya.